Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów – w roku 2018

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Popielów otrzymała na podstawie umowy dotacji nr 43/2018/G-49/OZ-ZOA/D z dnia 17 sierpnia 2018 r. dotację na dofinansowanie zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów – w roku 2018”.

Koszt realizacji zadania wyniósł 15 173,75 zł. Kosztami kwalifikowanymi była wartość netto przedsięwzięcia, czyli 14 049,77 zł.   Kwota dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi 11 942,30 (85% kosztów kwalifikowanych). Pozostała część w wysokości 2 107,47 zł (15% kosztów kwalifikowanych) została pokryta ze środków beneficjentów końcowych – osób fizycznych i jednego przedsiębiorcy. Koszty niekwalifikowane (podatek VAT w wysokości 1 123,98 zł) zostały pokryte ze środków własnych Gminy Popielów.

W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 26,285 Mg.

W projekcie wzięło udział 10 właścicieli nieruchomości z terenu naszej Gminy. Z 6 obiektów zdemontowano płyty cementowo-azbestowe, a z pozostałych nieruchomości specjalistyczna firma odebrała wyroby zawierające azbest, celem unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Wójt Gminy Popielów
Dionizy Duszyński

Wróć na początek strony