Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice - Pomost

PROW 2014-2020.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł projektu

„Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice - Pomost”

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Typ operacji

Kształtowanie przestrzeni publicznej

Działanie

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Cel realizacji projektu Poszerzenie oferty turystycznej nad kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach poprzez budowę pomostu
Efekty rzeczowe
realizacji projektu:
Zagospodarowanie terenu nad kąpieliskiem

Wartość dofinansowania:  

500 000,00 zł (do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji)

Całkowita wartość projektu:

849 265,52 zł
Okres realizacji projektu 2018-2019 r.
Wróć na początek strony