Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Wójt Gminy Popielów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z podziałem na dwa rodzaje zadań :
1) Rozwijanie rożnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Popielów.
2) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w rożnych dyscyplinach sportu
Szczegółowy opis ogłoszenia : PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050_647_2018.pdf (1,48MB)

Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej z podziałem na dwa rodzaje zadań :
1) Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
2) Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
Szczegółowy opis ogłoszenia : PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050_647_2018.pdf (1,37MB)

PDFZarządzenie nr 0050/647/2018 Wójta Gminy Popielów z dnia 16 listopada 2018 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów oferta na realizację zadań publicznych w 2019 roku (269,34KB)
PDFWzór oferty na realizację zadania publicznego (129,87KB)
PDFWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (97,29KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Popielów nr 0050-12-2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej (722,81KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Popielów nr 0050-13-2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (761,65KB)

Wróć na początek strony