23.11.2018 Pani Sybilla Stelmach obejmuje funkcję Wójta Gminy Popielów

 

Na uroczystej sesji Rady Gminy Popielów, Pani Sybilla Stelmach złożyła ślubowanie i tym samym objęła funkcję Wójta Gminy Popielów.

Treść ślubowania

"Obejmując urząd wójta gminy Popielów, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg."

W wyborach samorządowych, które ostatecznie rozstrzygnęły się poprzez przeprowadzenie II tury głosowania w dniu 4 listopada 2018, Pani Sybilla Stelmach uzyskała 65%  poparcie .

Życzenia wszystkim nowo wybranym samorządowcom złożył dotychczasowy Wójt Gminy Popielów Pan Dionizy Duszyński.

Na sesji dokonano również wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Popielów.

Funkcję  Przewodniczącego Rady Gminy Popielów kadencji 2018-2023 pełnić będzie Pani Joanna Widacha-Cichoń, a funkcję Wiceprzewodniczącego Pan Paweł Walaszczyk.

 

Wójt Gminy Popielów - Sybilla Stelmach.jpeg

Wróć na początek strony