Sesja Rady Gminy

W dniu  30 listopada br. odbyły się II obrady sesji  Rady Gminy. 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym  obrady sesji były transmitowane online. Radni podjęli cztery  uchwały  m.in. w sprawie ukonstytuowania się składów osobowych Komisji Rady Gminy, przyjęli  roczny program współpracy gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Kolejne obrady sesji ustalono na dzień 13 grudnia, tydzień wcześniej tj. 6 grudnia odbędzie się wspólne posiedzenia  Komisji, na którym rozpatrzone będą materiały na obrady sesji Rady Gminy. 

Rada Gminy 2018-2023.jpeg

Wróć na początek strony