Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące "Zapewnieniu miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Popielów w gospodarstwie rolnym w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r."

PDFZapytanie ofertowe na zapewnienie miejsca dla ziwrząt gospodarskich w 2019.pdf (770,54KB)
DOCform_ofertowy_zał._1.doc (37,50KB)
 


Zapytanie ofertowe dotyczące "Wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Popielów oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w 2019 r"

PDFZapytanie ofertowe na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.pdf (1,29MB)
DOCXZałącznik nr 2.docx (13,54KB)
DOCform_ofertowy_zał._1.doc (44,00KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.pdf (182,31KB)
 


Zapytanie ofertowe dotyczące "Świadczeniu usług weterynaryjnych w celu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2019 r."

PDFZapytanie ofertowe na śwaidczenie usług weterynaryjnych w celu zabopiegania bezdomności.pdf (656,08KB)
DOCform_ofertowy_zał._1.doc (45,50KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_na świadczenie usług weterynaryjnych w celu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów.pdf (231,38KB)
 


apytanie ofertowe dotyczące "Świadczenia usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2019r".

PDFZapytanie ofertowe na świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt w 2019.pdf (695,17KB)
DOCform_ofertowy_zał._1.doc (48,50KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_na świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Popielów.pdf (228,84KB)
 

Wróć na początek strony