Budowa pola namiotowego nad kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach

PROW - logotypy.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł Projektu

 „Budowa pola namiotowego nad kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach”

Program

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie

 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie

 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Całkowita wartość projektu:

 69 575,81 zł

Wartość dofinansowania:

 44 271,00 zł (do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji)

Realizacja projektu:

 2018-2019 r.

Cel realizacji projektu:

Stworzenie możliwości rekreacji i wypoczynku poprzez budowę pola namiotowego przy kąpielisku w Nowych Siołkowicach

Efekty rzeczowe Realizacji projektu:

Zagospodarowanie terenu nad kąpieliskiem
Wróć na początek strony