Spotkanie członków Stowarzyszenia Aglomeracji Opolskiej

10 stycznia br. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, w którym uczestniczyła również Pani Wójt Sybilla Stelmach.  Samorządowcy  podsumowali dotychczasowe działania i wśród istotnych zrealizowanych w ramach RPO WO 2014-2020 projektów wymienili m. in.  budowę ścieżki rowerowej na trasie Dobrzeń – Popielów.

Na spotkaniu dyskutowano również o zadaniach, jakie stoją przed Aglomeracją Opolską w 2019r. Priorytetem będzie realizacja przedsięwzięć wybranych już do dofinansowania. Ważne miejsce zajmą również zagadnienia dotyczące nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027.

Wróć na początek strony