2008.06.08 - IV Spotkanie z Pieśnią religijną

Grupa Liderów Odnowy Wsi
w Karłowicach

z a p r a s z a j ą    n a

"I V S p o t  k a n i e  z  P i e ś n i ą   R e l i g i j n ą"

które odbędzie się w dniu
08.06.2008r. o godz. 16:00
na placu przy kościele Św. Michała w Karłowicach

DSC05158-800.jpeg DSC05157-800.jpeg DSC05155-800.jpeg DSC05149-800.jpeg
DSC05151-800.jpeg DSC05150-800.jpeg DSC05152-800.jpeg
Wróć na początek strony