Konkurs fotograficzny ”Osobliwości przyrodnicze w obiektywie”

Celem konkursu „Osobliwości przyrodnicze w obiektywie” jest propagowanie idei związanych z ochroną przyrody i bioróżnorodności w Województwie Opolskim. Zadaniem konkursu jest pobudzenie zainteresowania otaczającą przyrodą oraz edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ekologii a także propagowanie idei zmierzającej do ochrony bioróżnorodności Opolszczyzny.

Udział w konkursie mogą wziąć osoby w wieku od 12 do 16 lat zamieszkałe i uczęszczające do szkoły podstawowej lub gimnazjalnej na terenie Województwa Opolskiego, reprezentowane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie pracy konkursowej w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2019 r.

Regulamin konkursu oraz wszelkie informacje dostępne są na stronie  www.odnowawsi.eu

Wróć na początek strony