Konkursu plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

Organizatorem konkursu IX Ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Celem konkursu jest

- Promowanie wśród uczniów pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą

- Popularyzowanie czynności niebezpiecznych związanych z gospodarką rolną

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych;

1 grupa - klasy 0-3

2 grupa - klasy 4-8

Udziału nie mogą brać uczniowie laureaci poprzednich edycji konkursu.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, na temat Zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym maszyn i urządzeń rolniczych.

Można zgłosić maksymalnie 1 pracę, pracę konkursową zgłasza szkoła.

Szczegóły na temat konkursu oraz formularz można znaleźć na stronie internetowej www.krus.gov.pl

PDFRegulamin konkursu.pdf (1,37MB)
PDFZaproszenie do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego konkursu plastycznego Dla dzieci.pdf (373,48KB)
PDFFormularz zgłoszeniowy na IX Ogólnopolski Konkurs plastyczny Dla dzieci pod hasłem Bezpiecznie na wsi.pdf (301,56KB)
 

Wróć na początek strony