Podpisanie umowy na wykonanie zadania "Budowa pola namiotowego nad kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach"

PROW-color.png

W dniu 27.02.219 r. Wójt Gminy Popielów – Pani Sybilla Stelmach podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa pola namiotowego nad kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach.

Wartość inwestycji wynosi 55 350,23  brutto.
Wartość dofinansowania do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji, czyli 35 219,00 zł.

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Budowa pola namiotowego zostanie zrealizowana do dnia 31 maja 2019 r.

 

Wróć na początek strony