KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ”NAJPIĘKNIEJSZY PRZYSZKOLNY OGRÓD”

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Opolskiego. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie z klas szkół podstawowych, zgłoszeni przez Dyrektora szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa opolskiego.

Konkurs w zakresie prac plastycznych organizuje się w kategorii:

1) Plakat – praca plastyczna płaska - dla uczniów klas I-III,

2) Makieta – praca plastyczna przestrzenna - dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie przez szkołę pracy konkursowej w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Józefa Hallera 9, 45-867 Opole- segment B, pokój nr 302.1).

Regulamin konkursu oraz wszelkie informację dostępne są na stronie www.odnowawsi.eu.

Wróć na początek strony