Budowa boiska do siatkówki plażowej nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siołkowicach

PROW - logotypy.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł Projektu

Budowa boiska do siatkówki plażowej nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siołkowicach

Program

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie

 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie

 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Całkowita wartość projektu:

 76 166,21 zł

Wartość dofinansowania:

 48 464,00 zł (do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji)

Realizacja projektu:

 2019 r.

Cel realizacji projektu:

Stworzenie możliwości rekreacji i uprawiania sportu poprzez budowę boiska do siatkówki plażowej przy kąpielisku w Nowych Siołkowicach

Efekty rzeczowe Realizacji projektu:

Zagospodarowanie terenu nad kąpieliskiem poprzez budowę boiska do siatkówki plażowej i nasadzenie drzew
Wróć na początek strony