2008.02.13 - KONWENT WÓJTÓW I BURMISTRZÓW POWIATU OPOLSKIEGO

13.02.2008 o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy w Popielowie, ul Opolska 13, odbędzie się wspólne posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Opolskiego z Zarządem Województwa Opolskiego i Wojewodą Opolskim.

    Spotkanie poświęcone będzie  możliwościom starania się o środki z "programów unijnych", takich jak: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego, na lata 2007-2013, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Współpraca Transgraniczna, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na spotkanie organizowane przez Starostwo Powiatowe w Opolu zaproszeni są: Marszałek Województwa Opolskiego, Wojewoda Opolski oraz  wszyscy Wójtowie Powiatu Opolskiego.

Program szczegółowy:

1. Powitanie
    Henryk Lakwa - Starosta Opolski
    Józef Sebesta - Marszałek Województwa Opolskiego
    Ryszard Wilczyński - Wojewoda Opolski

2. Stan prac na najważniejszymi projektami w województwie opolskim , wdrożenie programów operacyjnych w regionie
- przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej

3. Najistotniesze zagadnienia do realizacji przez administracje rządową w terenie -
Ryszard Wilczyński - Wojewoda Opolski
4. Dyskusja z uczestnikami spotkania
Wróć na początek strony