2008.03.31 - Równać Szanse

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy realizowany w ramach Programu "Równać Szanse 2008" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach konkursu o dotacje do 50 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 czerwca 2008 r. i trwające nie dłużej niż do 30 listopada 2009 r. mogą występować organizacje pozarządowe zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji.

Procedura składania wniosków w tej edycji Programu jest dwuetapowa - termin składania wniosków w pierwszym etapie mija 3 marca 2008 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie - zasady konkursu, formularz wniosku i kryteria oceny znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl

Do wszystkich odbiorców tej wiadomości zwracamy się także z prośbą o rozpowszechnianie informacji o konkursie, zwłaszcza wśród osób związanych z organizacjami, które mogą być zainteresowane udziałem w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym.
Wróć na początek strony