2008.02.15 - Szkolenie przedsiębiorców

Dnia  15 lutego 2008 roku w Urzędzie Gminy w Popielowie odbyło się spotkanie z przedsiebiorcami gminy Popielów
w którym udział wzięły   22 osoby
Tematem spotkania było :
przedstawienie aktualnej oferty gminy Popielów dla przedsiębiorców  tj. uchwały Rady Gminy dot.
- zwolnienia z opłaty dokonanie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej osoby bezrobotne i absolwenci oraz  zwolnienie z podatku od nieruchomości osób , które podejmą decyzję o budowie lub rozbudowie zakładu -powyższe zaganienie przedsytawił Wójt Gminy Dionizy Duszyński
- przedstawienie oferty dla przedsiebiorców przez Wicedyrektpra OCRG Pana Henryka Małek w zakresie Regionanego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
przedstawiono również ofertę szkoleniowa dla pracodawców i pracowników przez  przedstawiciela  Izby Gospodarczej " SLĄSK ''
Po spotkaniu przedsiebiorcy przedyskutowali  sprawę organizacji festynu  na dzień 15 czerwca br pn Festyn Sportowo Rekreacyjny Przedsębiorców Gminy Popielów
Spotkanie zakończono o godz. 14.00
Wróć na początek strony