DOTACJE DLA BEZROBOTNYCH OD 30 ROKU ŻYCIA W RAMACH RPO WO 2014-2020

PUP_Opole.jpeg

Informujemy, że w okresie od 15 do 17 maja 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu prowadzić będzie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej skierowany do osób od 30 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (V)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Priorytet VII – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP.

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 20 000,00 zł.

Więcej informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu: http://pup.opole.pl

Wszelkie informacje oraz pomoc w przygotowaniu wniosku można uzyskać również w Urzędzie Gminy Popielów, osoba do kontaktu: Gabriela Głatki, tel. 77/4275830, e-mail:promocja@popielow.pl

Wróć na początek strony