Konsultacje społeczne

konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-64-2019 z dnia 9-04-2019 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjecia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami.pdf (622,85KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-39-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie przyjecia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (2,11MB)
PDFFormularz konsultacji - współpraca z organizacjami.pdf (213,89KB)
DOCFormularz konsultacji - współpraca z organizacjami.doc (36,50KB)
 

konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Popielów na realizację zadań służących ochronie powietrza

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-63-2019 z dnia 9-04-2019 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na realizację zadań służących ochronie powietrz.pdf (601,02KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-44-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie powietrza.pdf (1,84MB)
PDFFormularz konsultacji - dotacji na ochronę powietrza.pdf (195,98KB)
DOCFormularz konsultacji - dotacji na ochronę powietrza.doc (36,00KB)

Wróć na początek strony