WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Już wkrótce dostępne będą środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na zwiększenie konkurencyjności firm, w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

Zakres naboru będzie obejmował:

  • Cel ogólny 1 Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy, w tym w turystyce oraz przedsięwzięcie 1.1.3. Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej, określone w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak.
  • Cel ogólny 1 Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy, w tym w turystyce oraz przedsięwzięcie 1.1.2. Zwiększenie konkurencyjności firm, określone w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak.

Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia.

Prosimy śledzić  stronę internetową www.stobrawskiszlak.pl oraz www.popielow.pl

Więcej informacji:

Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak
46-034 Pokój, ul. Sienkiewicza 8
tel. 667 983 637, 723 974 261
www.stobrawskiszlak.pl

Wróć na początek strony