Konsultacje społeczne

konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie  określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-67-2019 z dnia 11-04-2019 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.pdf (626,67KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-46-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów.pdf (777,29KB)
DOCFormularz konsultacji - inicjatywa uchwałodawcza.doc (36,50KB)

Wróć na początek strony