Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Kuźnicy Katowskiej

W dniu 11 kwietnia w Kuźnicy Katowskiej odbyło się zebranie wiejskie wyborcze, w trakcie którego nastąpił wybór nowych władz sołectwa.

Zebranie odbyło się w domku drewnianym na terenie rekreacyjnym sołectwa.

Minutą ciszy został uczczony zmarły w zeszłym roku, wieloletni, zasłużony sołtys wsi – Pan Ryszard Ramus.

Mieszkańców Kuźnicy Katowskiej wybrali nowego sołtysa - Pana Wiesława Ramusa. W trakcie pięcioletniej kadencji będą ją wspierać w wykonywaniu zadań członkowie Rady Sołeckiej: Ewa Kiel,  Paweł Żymańczyk i Alicja Ramus.

Gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów w podejmowanych wyzwaniach na rzecz sołectwa!

 

Wróć na początek strony