2008.02.13 - Konwent Wójtów Powiatu Opolskiego

DSC04566.jpeg Spotkanie otworzył wicestarosta opolski Krzysztof Wysdak.

Dionizy Duszyński - wójt gminy Popielów przywitał zebranych gości i przedstawił im działania gminy Popielów związane z rozwojem społeczno gospodarczym . Następnie głos zabrał Józef Sebesta – marszałek województwa opolskiego oraz Ryszard Wilczyński – wojewoda opolski,  DSC04567.jpeg którzy omówili rolę programów operacyjnych w kształtowaniu dalszego rozwoju województwa opolskiego. Wyrazili również swoje obawy, ponieważ środków z Unii Europejskiej jest zbyt mało aby  zaspokoić oczekiwania i potrzeby wszystkich gmin.
 
O swoich obawach mówił również wójt gminy Dionizy Duszyński. Podkreślił że oczekiwania społeczne zostały nadmiernie rozbudzone, media DSC04569.jpeg przekazują mieszkańcom informacje o wielkich unijnych pieniądzach, a może się okazać, że unijne pieniądze nie są takie wielkie i może ich zabraknąć na podstawowe inwestycje, takie jak budowa kanalizacji i remonty dróg.

Nastąpiła także prezentacja najważniejszych programów operacyjnych.
    DSC04571.jpeg
Karina Bedrunka – Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO przedstawiła stan prac nad najważniejszymi projektami w województwie opolskim

Omówiła główne cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 – 2013 jakimi są zwiększona konkurencyjność regionu, spójność społeczna, gospodarcza i infrastrukturalna regionu.
 
Jacek Suski -Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy omówił  zasady  korzystania z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. DSC04573.jpeg Głównymi celami   Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest : integracja społeczna,  aktywność socjalna, wyrównywanie szans edukacyjnych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.


Mariola Szachowicz – za-ca Dyrektora Departamentu rolnictwa   UMWO  - omówiła zasady pozyskiwania środków z DSC04575.jpeg  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na który przeznaczono 13,2 mld. złotych i 4,2 mln. Euro. W wystąpieniu skupiła się na osiach programowych: gospodarczej - (scalanie gruntów, poprawa konkurencyjności sektora leśnego i rolnego), środowiskowej i społecznej (poprawa jakości życia na obszarach wiejskich w ramach odnowy wsi). Podkreśliła również rolę osi  czwartej pod nazwą „LEADER”.  DSC04577.jpeg Jest to nowy program, który głównie będzie polegał na: wdrażaniu lokalnych strategii rozwojowych, wdrażaniu projektów współpracy  i  funkcjonowaniu lokalnej grupy działania. Poinformowała również, że w Opolu powstanie, jeden z 16 Regionalnych Sekretariatów Obszarów Wiejskich, który będzie pełnił rolę koordynatora zadania.


DSC04579.jpeg
Wróć na początek strony