2008.03.01 - INFORMACJA O POBORZE 2008

INFORMACJA O POBORZE 2008
    Wójt Gminy Popielów informuje, że zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP w dniach 04-05.03.2008 r. przeprowadzony zostanie pobór mężczyzn urodzonych w 1989 r. oraz urodzonych w latach 1984-1988, którzy dotąd nie stawili się do poboru.
    Poborowi zameldowani na pobyt stały lub czasowy – trwający ponad trzy miesiące – na terenie gminy Popielów obowiązani są stawić się do poboru w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Opolu ul. Katedralna 4 (dom katechetyczny przy katedrze) w terminie określonym w wezwaniu, lub bez wezwania w okresie od 04.03-23.04.2008 r. codziennie w godz. 7.30 do 12.00 z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
    Dokumenty jakie powinni posiadać poborowi stający przed Powiatową Komisją Lekarską to:
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • zdjęcie w formacie 3x4 cm,
  • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych,
  • dokument stwierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki,
  • posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia.
Wróć na początek strony