OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nr OPO7003D na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 1423/112 obręb 0107 Popielów"
PDFObwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie BOS.6220.1.2019.MM.pdf (64,64KB)

Wróć na początek strony