2008.04.08 - Sprawdzian klas VI

W dniu 8 kwietnia 2008r. w szkołach podstawowych na terenie gminy Popielów miał miejsce sprawdzian kl. VI.

W sprawdzianie udział wzięło:

39 uczniów z PSP w Popielowie
24 uczniów z PSP w Karłowicach
18 uczniów z PSP w Starych Siołkowicach.

    
   
Czas trwania sprawdzianu zgodnie z rozporządzeniem wynosi 60 min. a dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i formy sprawdzianu z powodu dysfunkcji czas ten może być wydłużony do 90 min.

    Nad prawidłowym przebiegiem sprawdzianu czuwa Szkolny Zespół Egzaminacyjny, którego Przewodniczącym jest Dyrektor danej szkoły.

    Dla zapewnienia bezstronności i obiektywności przeprowadzenia sprawdzianu zapraszani są obserwatorzy.

    Obserwatorami mogą być delegowani z innych szkół nauczyciele, pracownicy Gminy zajmujący się problematyką oświaty lub przedstawiciele Kuratorium Oświaty.

    Po zakończeniu sprawdzianu wszystkie materiały egzaminacyjne tj. prace uczniów wraz z niezbędnymi załącznikami kompletowane są i pakowane zgodnie z obowiązującymi procedurami w tzw. „bezpieczne koperty” i przesyłane niezwłocznie do właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.   
Wróć na początek strony