Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – altana i plac zabaw

PROW - logotypy.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł Projektu

„Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – altana i plac zabaw”

Program

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie

 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie

 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Całkowita wartość projektu:

 100 108,03 zł

Wartość dofinansowania:

 63 630,00 zł (do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji)

Realizacja projektu:

 2017-2018 r.

Cel realizacji projektu:

Poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice poprzez budowę altany i placu zabaw nad zbiornikiem wodnym

Efekty rzeczowe Realizacji projektu:

Zagospodarowanie terenu nad kąpieliskiem poprzez budowę altany i placu zabaw.
Wróć na początek strony