Spotkanie w Urzędzie Gminy Popielów dotyczące poprawy sytuacji hydrologicznej gminy i gmin ościennych, z udziałem m.in. wójtów i przedstawicieli zainteresowanych gmin oraz Dyrektor Wód Polskich - Zarząd Zlewni w Opolu

Z inicjatywy Pani Sybilli Stelmach, Wójt Gminy Popielów 8 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy miało miejsce spotkanie, którego celem było przedstawienie sytuacji na rzekach przepływających przez Gminy: Dobrzeń Wielki, Lewin Brzeski, Murów, Pokój i Popielów oraz wypracowanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż planowane działania nie mogą naruszać  przyrodniczych obszarów chronionych i zaburzać istniejących ekosystemów.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących instytucji:

  1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Opolu
  2. Stobrawski Park Krajobrazowy
  3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  4. Starostwo Powiatowe w Opolu
  5. Gmina Murów
  6. Gmina Dobrzeń Wielki
  7. Gmina Lewin Brzeski
  8. Gminna Spółka Wodna w Popielowie

Uczestnicy spotkania potwierdzili potrzebę dobrej współpracy i koordynacji działań instytucji odpowiedzialnych za gospodarowanie na rzekach i ciekach wodnych w ww. gminach. W związku z powyższym na spotkaniu podjęto m.in. decyzję o powołaniu grupy roboczej.

 

Wróć na początek strony