Podpisanie umowy na "Przebudowę ulicy Polnej w miejscowości Karłowice"

W dniu 20.05.2019 r. w Urzędzie Gminy w Popielowie Pani Sybilla Stelmach  - Wójt Gminy Popielów – podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice”. Zadanie zostanie zrealizowane przy wsparciu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość podpisanej umowy na roboty budowlane wynosi 505 279,87 zł brutto, a na pełnienie nadzoru inwestorskiego 4 920,00  brutto.
 

Wartość dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi 50 % powyższych wydatków.

Przebudowa ulicy Polnej w Karłowicach zostanie zrealizowana do dnia 31 października 2019 r.

 

Wróć na początek strony