80 000 zł na remont stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. J. Dzierżona w Karłowicach

Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Dzierżona w Karłowicach zakwalifikowała się do wsparcia finansowego na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.                                                                                             

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i co najmniej 20% wkładu własnego organu prowadzącego szkołę. Gmina Popielów na rzecz szkoły w Karłowicach  pozyskała 80.000 zł,  wkład własny zagwarantowany przez organ prowadzący to 20.000 zł. Całość zadania wyniesie 100.000 zł. Ze środków tych wyremontowane zostanie całe zaplecze kuchenne, zakupiony zostanie m.in. piec konwekcyjno–parowy oraz szkoła wzbogaci się o nowe urządzenia i wyposażenie kuchenne.

W przyszłym roku Wójt Gminy Popielów wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie na kolejną szkołę.

Wróć na początek strony