2008.05.16 - Spotkanie z przedsiębiorcami

16 maja o godz. 11:00  w siedzibie Urzędu   Gminy w Popielowie  odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami , w którym uczestniczyli :
DSC05019-800.jpeg  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Antoni Duda oraz Pani  Irena Lebiedzińska zastępca dyrektora  którzy  zaprezentowali   swoja   ofertę dla pracodawców  tj  :

- staże
- przygotowanie zawodowe
- prace interwencyjne
-refundacja składki ZUS
- roboty publiczne
- refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy
- prace społecznie użyteczne


Pan Bogdan Zieliński  pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu  omówił  najważniejsze   akty prawne dot. stosunku pracy  zgodnie z kodeksem pracy

DSC05020-800.jpeg 

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele  Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Opolu – omawiając  zagadnienia  w zakresie  bezpieczeństwa żywności i żywienia


  DSC05024-800.jpeg Pan Wojciech Pieczątka – pracownik  Fundacji Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu  przedstawił ofertę   dla  przedsiębiorców polegająca na finansowaniu przedsięwzięć  inwestycyjnych w formie pożyczek   skierowanych  do małych przedsiębiorstw.DSC05022-800.jpeg  DSC05016-800.jpeg
Wróć na początek strony