Projekt E-Aktywni Mieszkańcy Województwa śląskiego i opolskiego

POPC.jpeg

Pragniemy Państwa poinformować że Gmina Popielów otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego „E-Aktywni Mieszkańcy Województwa śląskiego i opolskiego” o numerze: POPC.03.01.00-00-0097/18 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Łączna kwota dofinansowania to 60 480 zł co stanowi 100% wydatków kwalifikowanych projektu.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców naszej gminy poprzez realizację szkoleń tematycznych z różnych przydatnych dziedzin naszego życia.

Szkolenia są całkowicie bezpłatne i przeznaczone  dla wszystkich mieszkańców Gminy Popielów, którzy ukończyli 25 rok życia.

Poniżej prezentujemy siedem bloków szkoleniowych wybranych do realizacji:

  1. Moje finanse i transakcje w sieci,
  2. Rodzic w Internecie,
  3. Rolnik w sieci,
  4. Mój biznes w sieci,
  5. Tworzę własną stronę internetową (blog),
  6. Działam w sieciach społecznościowych,
  7. Kultura w sieci.

Uczestnicy szkoleń mogą liczyć na nabycie umiejętności w zakresie informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych w sieci.

W ramach projektu szkolenie odbędzie 108 mieszkańców Gminy.

Planuje się również zakup sprzętu komputerowego w postaci 9 laptopów, który po realizacji projektu zostanie przekazany do szkół podstawowych Gminy Popielów.

Szkolenia rozpoczną się od  01.06.2019r. i będą trwały do  15.09.2019r.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać  ze strony internetowej Gminy Popielów lub w biurze projektu (Urząd Gminy w Popielowie, pok. 25).

Proces rekrutacji prowadzony będzie w sposób ciągły i trwać będzie do momentu wyłonienia ostatecznej liczby uczestników danego szkolenia.

Szczegóły procesu rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie znajdują się w regulaminie.

Szczegółowe informacje udzielane będą pod nr. telefonu 77 427 58 57, 77 427 58 30.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres:

 

Serdecznie zapraszamy !!!

PDFRegulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdf (211,07KB)
PDFZałącznik nr 1_Formularz zgłoszeniowy.pdf (198,12KB)
DOCZałącznik nr 1_Formularz zgłoszeniowy.doc (304,50KB)
PDFZałącznik nr 2_Deklaracja_uczestnictwa_w_szkoleniu.pdf (149,86KB)
PDFZałącznik nr 3_Oświadczenie_o_miejscu_zamieszkania.pdf (106,39KB)
PDFZałącznik nr 4_Oświadczenie o niepełnosprawności.pdf (157,24KB)
PDFZałącznik nr 5_Oswiadczenia o zapoznaniu się z obow. inf. odb. ost_.pdf (208,47KB)

 

Wróć na początek strony