2008.04.22-23 - Egzamin końcowy dla gimnazjalistów

W dniach 22 i 23 kwietnia 2008r. o godz. 9 uczniowie klas trzecich Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach pisali egzamin końcowy dla gimnazjalistów.

Egzamin przebiegał w dwóch częściach:

•    22 kwietnia – część humanistyczna
•    23 kwietnia – część matematyczno – przyrodnicza.

W egzaminie udział wzięło 87 uczniów klas III.

Zarówno 22 jak i 23 kwietnia uczniowie zgodnie z rozporządzeniem mieli 120 min czasu na napisanie każdej części egzaminu. Dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i formy sprawdzianu z powodu dysfunkcji czas ten można wydłużyć dodatkowo o 30 min.

Uczniowie musieli mieć odpowiednio oznakowane imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia oraz kodem zdającego stanowisko zapewniające im samodzielną pracę.  

    Nad prawidłowym przebiegiem sprawdzianu czuwał Szkolny Zespół Egzaminacyjny, któremu przewodniczyła Dyrektor Publicznego Gimnazjum Pani Sybilla Stelmach.

    Dla zapewnienia bezstronności i obiektywności przeprowadzenia egzaminu zapraszani są obserwatorzy, którymi mogą być delegowani z innych szkół nauczyciele, pracownicy Urzędu Gminy zajmujący się problematyką oświaty, przedstawiciele Kuratorium Oświaty lub Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

    Po zakończeniu każdej części egzaminu wszystkie materiały tj. prace uczniów wraz z niezbędnymi załącznikami zostały skompletowane i zapakowane zgodnie z obowiązującymi procedurami w tzw. „bezpieczne koperty” i przesłane niezwłocznie do właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.  
DSC04781-800.jpeg DSC04786-800.jpeg DSC04788-800.jpeg DSC04789-800.jpeg
Wróć na początek strony