Gmina Popielów przypomina, że trwa nabór wniosków na dofinansowanie wymiany kotłów pozostało jeszcze 9 miejsc

OGŁOSZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU

OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

            Na     podstawie    uchwały nr   VIII/44/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Popielów na realizację zadań służących ochronie powietrza (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 10 maja 2019 r. poz. 1782), Wójt Gminy Popielów:

Ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, realizowane  w budynkach mieszkalnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, położonych w obrębie granic administracyjnych Gminy Popielów.  

  1. Zasady udzielenia osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Popielów określa Załącznik do Uchwały nr VIII/44/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Popielów na realizację zadań służących ochronie powietrza (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 10 maja 2019 r. poz. 1782)
  2. Gmina Popielów informuje, że na realizację w/w zadania publicznego  w 2019 roku, przeznacza się środki finansowe w wysokości łącznej: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 
  3. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście pod adresem:

Urząd  Gminy Popielów
ul. Opolska 13, 46-090 Opole

  1. Wzór wniosku (do pobrania poniżej  lub  w pok. nr 12)
  2. Wnioski przyjmowane będą od dnia: 10.06.2019r. – według daty i godziny ich wpływu w sekretariacie Urzędu  Gminy Popielów ul. Opolska 13, 46-090 Popielów.
  3. Wnioski, o których mowa w pkt 4 będą poddawane ocenie w sposób ciągły, według daty ich wpływu, do wyczerpania środków, o których mowa  w pkt 2.

 Załączniki:

  1. Wniosek o udzielenie dotacji
  2. Wzór umowy
  3. Wniosek o przekazanie dotacji
  4.  Regulamin przyznawania dotacji

 

Wróć na początek strony