Ogłoszenie naboru na kandydatów na instruktorów do przeprowadzania szkoleń

POPC.jpeg

W związku z realizacją projektu grantowego „Internet dla każdego – szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Popielów” w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, od dnia 27 maja 2019 r. – 31 maja 2019 r. ogłasza się nabór kandydatów na instruktorów do przeprowadzania szkoleń. Aplikacje należy przesyłać na adres e-mail:  (skan podpisanego CV, skan dokumentów potwierdzających doświadczenie, oświadczenie o spełnianiu kryteriów, oświadczenie o powierzeniu danych osobowych). W tytule maila należy podać „imię, nazwisko – instruktor”. W treści maila prosimy o wskazanie:

 • Nazwy gminy lub partnera gminy w ramach której jest zgłoszenie;
 • Dane kontaktowe (adres e-mail/telefon)

Zwracamy uwagę, iż  zgodnie z „Standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu” od zgłaszanych kandydatów oczekuje się posiadania następujących kompetencji:

A: Metodyczne:

 1. Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi;
 2. Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy;
 3. Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym;
 4. Umiejętność motywowania uczestników

B: Techniczne:

 1. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony);
 2. Umiejętność korzystania z Internetu;
 3. Umiejętność korzystania z informacji i z danych w Internecie;
 4. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych;
 5. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych;
 6. Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych;
 7. Umiejętność rozwiązania problemów technicznych

C: Doświadczenie:
    Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat – może to być np. poświadczenie Dyrektora Szkoły, jeżeli instruktor jest nauczycielem, takie zaświadczenie może być wydane też , np. przez Wójta.

Wróć na początek strony