2008.04.18 - Przeciwdziałanie przemocy - Niebieska Karta

W dniu 18 kwietnia o godz. 10 w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie miało miejsce szkolenie poświęcone problematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz funkcjonowaniu procedury „Niebieskiej karty”.

Szkolenie skierowane było do dyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli a także pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie.

W spotkaniu, które zorganizowane było w ramach realizacji Gminnego
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięły udział 22 osoby.

Zagadnienia związane z problematyką przeciwdziałania przemocy oraz procedurą „Niebieskiej karty” omówili zaproszeni goście:

Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Opolu Pan Maciej Kędra i Pani Beata Rega z sekcji prewencji a także Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim Pan Janusz Chamot, omówili funkcjonowanie procedury „Niebieskiej Karty” w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Pani Józefa Klimków opowiedziała jak wygląda współpraca PCPR z innymi organizacjami w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w rodzinach, gdzie występuje problem przemocy a także jak trudny jest powrót osoby, która była ofiarą przemocy do normalnego życia.

Kuratorzy Sądowi przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Pani Edyta Ejsmont oraz Pani Alicja Ścibor omówiły na czym polega praca Kuratora Sądowego w rodzinach, gdzie występuje przemoc oraz problem alkoholowy.
DSC04736-800.jpeg DSC04739-800.jpeg
Wróć na początek strony