Nabór wniosków o dotację na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 29 do 31 lipca 2019. odbędzie się trzeci w tym roku nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej skierowany do osób powyżej 30 r. życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach naboru planuje się przyznać 60 dotacji.

Osoby zainteresowane dotacjami na podjęcie działalności gospodarczej proszone są o składanie ,,Wniosku o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej" wraz z załącznikami w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Opolu, ul. Bytnara Rudego 8, pokój nr 4, tel. 77 44 22 942.

UWAGA

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 20 000,00 zł.
,,Regulamin przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, ze środków Funduszu Pracy, jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej" oraz Wniosek wraz z załącznikami, dostępne są na stronie http://opole.praca.gov.pl/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej1
 
Kolejny nabór wniosków o dotację planowany jest dla osób poniżej 30 roku życia w terminie 4-6 wrzesień 2019 r.

Wszelkie informacje oraz pomoc w przygotowaniu wniosku można uzyskać również w Urzędzie Gminy Popielów, osoba do kontaktu: Gabriela Głatki, tel. 77/4275830, e-mail:promocja@popielow.pl

Wróć na początek strony