UDOSTĘPNIENIE DO WGLĄDU SPISU CZŁONKÓW IZBY ROLNICZEJ UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU W WYBORACH DO RAD POWIATOWYCH IZBY ROLNICZEJ

W siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie w dniach od 11.06.2019 – 17.06.2019 r. w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 11 zostanie wyłożony do wglądu spis członków izby rolniczej z terenu gminy, uprawnionych do głosowania w wyborach do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu.

Wróć na początek strony