Debata nad Raportem o stanie gminy

Informujemy, że na dzień 27 czerwca 2019 r. o godz. 13:00 została zwołana Sesja Rady Gminy Popielów,
podczas której będzie rozpatrywany raport o stanie gminy za rok 2018.

Raport obejmuje realizację polityk, programów i strategii, stanu realizacji uchwał i inne informacje.

Podczas sesji odbędzie się debata nad raportem, w której mogą uczestniczyć mieszkańcy,
w liczbie do 15 osób.

Osoby chcące zabrać głos w trakcie debaty zobowiązane są do złożenia do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia.
Do zgłoszenia należy załączyć listę poparcia co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który zwołana jest Sesja Rady Gminy,
tj. do dnia 26 czerwca 2019 r.

Mieszkańcy zabierają głos w dyskusji w kolejności zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy.

Szczegóły na stronie:

 

Wróć na początek strony