Rozpoczęcie szkoleń w ramach projektu - „Internet dla każdego - szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Popielów”

POPC.jpeg

Już 22 czerwca  I. grupa mieszkańców naszej Gminy  rozpoczyna szkolenie w ramach realizowanego projektu grantowego pn. „Internet dla każdego - szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Popielów”.

Rozpoczęcie szkolenia: godz. 9:00

Miejsce szkolenia: świetlica wiejska OSP w Starych Siołkowicach

Moduł szkolenia: „Moje finanse i transakcje w sieci”

  • Moduł ten przybliży uczestnikom szkolenia witryny i narzędzia udostępnione w Internecie przez administrację publiczną, służące do wyszukiwania informacji o podmiotach gospodarczych.
  • Uczestnicy szkolenia poznają podstawy prawa konsumenckiego w kontekście poruszania się po Internecie, uprawnienia i obowiązki w kontakcie z przedsiębiorcą przy zakupach dokonywanych w Internecie.
  • Poznają rejestr klauzul niedozwolonych a także zasady wynikające z regulaminów serwisów internetowych.
  • Przybliżone zostaną zasady bezpiecznych transakcji w sieci np. zakupów lub organizowania wyjazdów/wczasów.
  • Poznają również narzędzia bankowości internetowej i mobilnej jak i alternatywne metody płatności(BLIK, kryptowaluty).
  • Nauczą się zasad ochrony swoich danych osobowych jak i posługiwania się programem antywirusowym.

ZAPRASZAMY !!!

Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Operatorem Projektu jest Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie z Fundacją Aktywnych Inicjatyw Rozwoju.

Wróć na początek strony