2008.06.13 Spotkanie w Urzędzie

13.06.2008r. w Urzędzie Gminy w Popielowie od godz. 1300 odbędzie się spotkanie, którego tematem będzie: Funkcjonowanie zapisów ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, mających na celu podejmowanie działań w zakresie niesprzedawania alkoholu nieletnim oraz zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych.
Spotkanie poprowadzi Pani Bogumiła Dudek pedagog, specjalista profilaktyki szkolnej i rodzinnej.

Zapewniamy materiały informacyjne i poczęstunek
Wróć na początek strony