Konkurs MOJA SMART WIEŚ

Poszukiwane są pomysły i inicjatywy, które poprawią jakość życia na wsi. Oczekiwane są opisy rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie w zakresie:

moja smart wieś 1.png

  • edukacji,
  • usług społecznych,
  • zdrowia, transportu,
  • energii, handlu,
  • czy też gospodarki odpadami.

Jak uczestniczyć w konkursie?

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej wskazanej tematyki oraz przesłanie kompletu dokumentów wskazanych w regulaminie.

Przesłane prace powinny mieć formę opisu lub eseju. Wskazane jest uzupełnienie prac zdjęciami, rysunkami, infografiką lub filmem. Maksymalna objętość pracy to 5000 słów.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, którym bliskie są sprawy wsi.

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 15 września 2019 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 października 2019 roku.

Informacje o laureatach zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora.

Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

W załącznikach regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

PDFRegulamin konkursu SMART VILLAGES.pdf (591,52KB)
PDFFormularz zgłoszenia SMART VILLAGES.pdf (455,83KB)
 

moja smart wieś.png

Wróć na początek strony