2008.06.18 - SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2008 USŁUGI TECHNICZNE

DSC05322-800.jpeg
„SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2008 – USŁUGI TECHNICZNE”

    W dniu 18 czerwca 2008 w budynku senatu, Gmina Popielów reprezentowana przez Wójta Dionizego Duszyńskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Popielów Jerzego Kupczyka i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jerzego Walaszczyka zdobyła pierwsze miejsce i tytuł laureata w konkursie „Samorządowy lider zarządzania 2008 – Usługi techniczne” za projekt „Wdrożenie kompleksowego systemu usług z zakresu gospodarki odpadami, świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Popielów”.
Konkurs jest elementem obszernego projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych (2007-2011)”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), a organizowanego przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wspólnie ze Związkiem Miast Polskich, pod patronatem wicemarszałka Senatu RP Marka Ziółkowskiego.
    Konkurs "Samorządowy Lider Zarządzania 2008. Usługi techniczne" obejmował trzy dziedziny: gospodarkę mieszkaniową, transportu (drogowy i komunikację publiczną) oraz gospodarkę komunalną (sektor wodno-kanalizacyjny, gospodarkę odpadami). Projekty konkursowe oceniane były według pięciu podstawowych kryteriów: innowacyjności, skuteczności, efektywności kosztowej, integracji z systemem zarządzania strategicznego danej jednostki oraz możliwości zastosowania rozwiązania w innych samorządach.
Do konkursu mogły przystąpić wszystkie samorządy lokalne, weryfikacji dokonywano w następujących grupach: miasta na prawach powiatu i miasta powyżej 50 000 mieszkańców; powiaty ziemskie, gminy wiejskie; miasta małe i średnie.
W kategorii gmin wiejskich wyróżnienia przyznano jedynie w dziedzinie gospodarki komunalnej. Gmina Popielów swój tytuł samorządowego lidera zarządzania otrzymała za umiejętność skutecznego wykorzystania do realizacji zadań publicznych uwarunkowań lokalnych oraz sprawne pełnienie roli lokalnego regulatora rynku odpadów komunalnych.
DSCN0500-800.jpeg DSCN0515-800.jpeg DSCN0517-800.jpeg DSCN0519-800.jpeg

Wróć na początek strony