Porozumienie o partnerstwie w sprawie współpracy na rzecz wzmocnienia sektora Ekonomii Społecznej.

W dniu 23 lipca Wójt Gminy Pani Sybilla Stelmach podpisała porozumienie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu. Przedmiotem Porozumienia jest przyjęcie i wdrożenie Lokalnego Planu  Rozwoju Ekonomii Społecznej w Gminie Popielów w ramach projektu „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej”  współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Wróć na początek strony