Świetlica w Stobrawie wypięknieje

W dniu 5 sierpnia Pani Wójt Sybilla Stelmach podpisała z wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie”.

Wykonawcą inwestycji jest Firma Remontowo-Budowlana „GLATKI” Pana Norberta Glatki z Popielowa, zaś jej koszt to 854.706,80 zł. Roboty mają zostać wykonane w terminie do 31 marca 2020 roku.

Zakres zadania obejmuje m.in.: przebudowę sali wielofunkcyjnej oraz węzła sanitarnego, przebudowę schodów wewnętrznych; wymianę więźby dachowej i pokrycia, przebudowę pomieszczeń; remont elewacji i ocieplenie budynku, wymianę okien na poddaszu i w piwnicy, wymianę drzwi frontowych, remont schodów zewnętrznych; wymianę istniejącej instalacji elektrycznej, wod.-kan., wentylacyjnej, c.o., c.w.u wraz z dostawą i montażem pompy ciepła.

Nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami ze strony inwestora prowadziła będzie firma ALD NB Sp. z o.o z Opola.

Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie - operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

 

Wróć na początek strony