Konsultacje społeczne obszarów białych NGA

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych obszarów białych NGA. Celem konsultacji jest określenie listy białych obszarów NGA, które będą stanowiły potencjalny obszar kolejnych interwencji w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Konsultacje społeczne trwają od 6 sierpnia do 6 września br. W ramach konsultacji zbierane są trzyletnie plany inwestycyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Konsultacje prowadzone są za pomocą Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej

Szczegółowe informacje o konsultacjach dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/konsultacje-spoleczne-obszarow-bialych-nga5 oraz w dokumentach „Zasady konsultacji społecznych obszarów białych NGA” i instrukcji użytkownika konsultacji, dostępnej na portalu SIIS w zakładce „Pomoc”.

Wróć na początek strony