Awans zawodowy nauczycieli

Zdjęcie przedstawia Panią Wójt Gminy Popielów Sybillę Stelmach, Panią Gabrielę Skupien -pracownika Urzędu Gminy w Popielowie oraz Panią Marię Nawrot - nauczycielkę która uzyskała awans na nauczyciela mianowanego

W dniu 27 sierpnia 2019r. Wójt Gminy Pani Sybilla Stelmach wręczyła akt nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Marii Nawrot - nauczycielce Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie.

Zgodnie z ustawą - Karty Nauczyciela przy nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie według roty zawartej w tej ustawie. Nauczyciel mianowany to trzeci stopień awansu zawodowego. Może go zdobyć nauczyciel kontraktowy, który po przepracowaniu 2 lat od uzyskania tego stopnia, odbędzie staż trwający 2 lata i 9 miesięcy i zda egzamin przed komisją powołaną przez Wójta.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

 

Wróć na początek strony