Konsultacje projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok"

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok”
, które odbędą się 
w terminie od dnia 04 września 2019 r. do dnia 01 października 2019 r.

Zgłaszanie uwag i wniosków do ww. Projektu Programu należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym 

PDFUchwała nr 1322.2019 z 02.09.2019 - konsultacje projektu Programu... na 2020.pdf (2,47MB)
PDFzał. 1 do uch. 1322.2019 z 02.09.2019-proj Prog na 2020 r - do konsultacji.pdf (18,70MB)
PDFzał. 2 do uch. 1322.2019 - Harmonogram.pdf (1,15MB)
DOCzał. 3 do uch.1322.2019 z 02.09.2019 - formularz uwag.doc (42,50KB)
 

Informacje na temat konsultacji ww. dokumentu znajdują się również na stronie internetowej www.opolskie.pl , na platformie dla NGO  ngo.opolskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 12 w Opolu.

Wróć na początek strony