Projekty drogowe w Gminie Popielów w 2019 r. – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

Logotyp Funduszu Dróg Samorządowych

Cztery projekty drogowe Gminy Popielów zostały ujęte na liście inwestycji, które otrzymają dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zgodnie z zatwierdzoną listą projektów, wysokość dofinansowania tych inwestycji wynosić będzie 70% wydatków.

W ramach otrzymanego wsparcia zrealizowane zostaną następujące zadania:

  1. Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Popielów – Kabachy (ul. Moniuszki, ul. Kraszewskiego i ul. Zielona)
  2. Budowa ulicy Wiatraki w miejscowości Popielów - droga gminna nr 101839 O
  3. Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Stare Siołkowice
  4. Remont drogi publicznej nr 101861 O - ulica Wacława, ul. Zamknięta 101862 O, ul. Przyszłości 101863 O, ul. Wolności 101864  O w miejscowości Stare Siołkowice.
Wróć na początek strony