Uroczyste otwarcie ul. Polnej w Karłowicach

W dniu dzisiejszym w Karłowicach dokonano uroczystego otwarcia ul. Polnej. Inwestycja warta 511 429,87 zł została zrealizowana przy wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych oraz ze środków budżetu gminy. Wysokość wsparcia wyniosła 255 714,93 zł, co stanowi 50% poniesionych wydatków.

Przebudowa 600-metrowego odcinka drogi poprawi dostępność komunikacyjną oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Karłowic i Kuźnicy Katowskiej, a także skróci czas dojazdu - w szczególności dzieciom i osobom starszym - do szkoły, przedszkola, ośrodka zdrowia, kościoła i centrum wsi Karłowice. Inwestycja będzie także sprzyjała wzrostowi konkurencyjności gospodarczej Gminy.

W otwarciu uczestniczyła Wójt Gminy Popielów, Pani Sybilla Stelmach wraz ze swoim Zastępcą Panem Arturem Kansy-Budzicz, Doradca Wojewody Opolskiego, Pan Radosław Pierzga, Przewodnicząca Rady Gminy Popielów, Pani Joanna Widacha-Cichoń, wykonawca inwestycji, Pan Mateusz Kozicki oraz przedstawiciele sołectwa z Panią Sołtys Jolantą Bernacką na czele i pracownicy Referatu Budownictwa Urzędu Gminy Popielów.

 

Wróć na początek strony